GEOS - ENERGY s.r.o.
Služby

V oblasti geodézia a kartografia:

 • vyhotovenie geometrických plánov
 • porealizačné zameranie stavieb pre kolaudáciu
 • vytýčenie vlastníckych hraníc
 • vyhotovenie účelových máp (výškopis a polohopis)
 • vytýčenie stavieb
 • digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov

 

V oblasti právne poradenstvo pri majetkoprávnom vysporiadaní nehuteľností:

 • vyhotovenie zmlúv na prevod majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, zmluva na zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • vyhotovenie zmlúv na zriadenie vecného bremena

 

V oblasti zdvíhacích zariadení a zabezpečovacích zariadení:

 • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v rozsahu oprávnenia
 • servis vyhradených zariadení v rozsahu oprávnenia
 • montáž vyhradených zariadení v rozsahu oprávnenia
 • montáž zabezpečovacích zariadení
 • montáž kamerových systémov
 • oprava elektroinštalácií a drobná elektro údržba
 • montáž zabezpečovacích zariadení od firmy Jablotron (viac na www.jablotron.sk)

 

Certifikáty

Odporúčame